Poruší zastupitelé své předvolební sliby, aby
pomohli Tykačovi získat výjimku?
Happening proti výjimkám pro elektrárnu Chvaletice
21. 2. 2019 Pardubice, Wernerovo nábřeží
před vchodem na radnici

Aktivisté pardubických ekologických spolků plánují na čtvrtek od 14:00
před jednáním zastupitelstva před vstupem do radnice sehrát symbolický
hokejový zápas Pardubice vs. Uhlobaroni. S transparenty jako “300 kg
rtuti, ne děkuji” nebo “žádné výjimky pro uhlobarony” vyzvou procházející
zastupitele, aby podpořili principiální stanovisko, ve kterém statutární
město Pardubice odmítá udělování výjimek pro elektrárnu Chvaletice.

Provozovatel elektrárny Chvaletice požaduje, aby mohl vypouštět o 300
kg rtuti a 330 tun NOx ročně více oproti nejvyšším přípustným limitům,
platným pro celou Evropu od srpna 2021.

Pardubice přitom mají dlouhodobě s kvalitou ovzduší problémy, ke kterým
přispívá souhrn znečištění z dopravy, lokálních topenišť a více i méně
blízkých velkých průmyslových provozů. Vedle pardubické rafinerie
PARAMO, semtínské chemičky Synthesia a potenciální hrozby spalovny
v Rybitví, je právě nedaleká elektrárna Chvaletice významným
znečišťovatelem ovzduší a tím i hrozbou pro zdraví obyvatel města.

Všechny strany, zastoupené v současném zastupitelstvu se před volbami
vyjádřily v rámci iniciativy Ekodotazník k udělování výjimek velkým
znečišťovatelům ovzduší. Zástupci volební stran odpovídali na otázku:
“Podpoříte aktivní účastí ve správních řízeních, kterých se statutární
město Pardubice může účastnit, aby při případném prodlužování životnosti
velkých zdrojů znečištění (jako jsou teplárny či uhelné elektrárny) byly
použity nejlepší dostupné technologie (BAT) a aby tyto zdroje splňovaly
platné evropské limity pro znečišťování ovzduší a nebyly jim povolovány
výjimky ze souvisejících zákonných povinností?”

Prakticky všechny strany se tehdy vyjádřily proti tomu, aby byly
v případech, jako je tento, udělovány provozovatelům výjimky.

S vyjádřením proti udělení výjimek však nyní váhají mnozí zastupitelé
včetně primátora města Martina Charváta a náměstkyně pro životní
prostředí Heleny Dvořáčkové (oba ANO). Ve svých vyjádřeních se přitom
opírají výhradně o jednostranné, neúplné a často zavádějící argumenty,
které prezentovali zástupci elektrárny na semináři pro zastupitele.
Na tento seminář nebyli vedením města připuštěni nezávislí odborníci
na ochranu životního prostředí.

Happening v podobě hokejového zápasu naráží na skutečnost,
že společnost Sev.en EC výrazně prohloubila své partnerství s hokejovým
klubem HC Dynamo pouhých 18 dní před tím, než podala žádost
o výjimky. Hokejový klub (jeho vedení, zaměstnanci i minoritní vlastníci)
je navíc nebývale provázán s politickou reprezentací města.

Odbor životního prostředí magistrátu vypracoval návrh stanoviska města,
které, s odkazem na již existující zatížení pardubických obyvatel
škodlivinami, vyjadřuje nesouhlas s udělením výjimky. V pondělí nicméně
rada města doporučila zastupitelstvu vzdát se práva na vyjádření v tomto
řízení, což fakticky znamená, že město svým mlčením elektrárnu podpoří
v její snaze vypouštět minimálně stejné množství škodlivin jako dosud.
V souvislosti s budoucí změnou paliva navíc dojde, minimálně u emisí
rtuti, dojde oproti současnému stavu dokonce k výraznému navýšení.

Robert Hrdina, jeden z organizátorů happeningu, k tomu řekl: “Politická
reprezentace má především chránit zdraví obyvatel a požadovat, aby
zákonné limity, které mají takovou ochranu zajistit, byly dodržovány.
To, zda případné vícenáklady soukromého subjektu na dodržení limitů
jsou přiměřené, bude následně předmětem rozhodnutí správního orgánu –
krajského úřadu, případně Ministerstva životního prostředí.”

Kontakty:
Robert Hrdina, robert.hrdina@gmail.com, +420606045014
Jan Linhart, janlinhart@centrum.cz, +420602186285

Tisková zpráva_21.2.2019_ke_stazeni_PDF